Pump It (Turbotronic Original Edit)

Clubhunter

Pump it
Pump it
Pump it
Pump it
Pump it pump it pump it pump it
Let's get this bass pump it

Pump it
Pump it
Pump it
Right here right now
Pump it
Pump it
Pump it
Right here right now

Down down down
Down down down
Down down down
Come on oh da da do you like
Down down down
Down down down
Down down down
Alright alright

Down down down
Down down down
Down down down
Come on oh da da do you like
Down down down
Down down down
Down down down
Alright alright

Pump it pump it pump it
Pump it pump it
Pump it pump it Pump it
Let's get this bass pump it
Pump it pump it pump it
Pump it pump it
Pump it pump it Pump it
Let's get this bass pump it

Pump it pump it pump it pump it
Let's get this bass pump it

Pump it
Pump it
Pump it
Right here right now
Pump it
Pump it
Pump it
Right here right now

Down down down
Down down down
Down down down
Come on da da do you like
Down down down
Down down down
Down down down
Right here right now

관련 가사

가수 노래제목  
클럽헌터 Pump It (Turbotronic Original Edit)  
Clubhunter Pump It (Turbotronic Original Mix)  
클럽헌터 Pump It (Turbotronic Original Mix)  
Black Eyed Peas Pump It  
클럽헌터 Pump It  
Black Eyed Peas Pump It Harder (`Pump It` Remix)  
우퍼맨 다 미쳤어 (Clubhunter Edit)  
Snoop Dogg Pump Pump  
bone thugs n harmony Pump, Pump  
Bone Thugs-N-Harmony Pump, Pump  
가사 수정 / 삭제

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.