Salut D'amour In E Major Op.12

레이니클래식(RainyClassic)
앨범 : 빗소리가 담겨있는 인기 클래식 5
작사 : Edward Elgar


빗소리가 담겨있는 인기 클래식
Salut D`amour In E Major Op.12 / 레이니클래식

관련 가사

가수 노래제목  
Peter Nagy Salut D'amour In E Major Op.12  
Takako Nishizaki, Takako Nishizaki, Jeno Jando, Jeno Jando Salut D'amour In E Major Op.12  
권순훤 Salut D'amour In E Major Op.12  
Cornelia Herrmann Salut D'Amour In E Major Op.12  
Takako Nishizaki, Jeno Jando Salut D'Amour Op.12  
Natalie Clein, Natalie Clein, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Vernon Handley Salut D'amour Op. 12  
Northern Sinfonia Of England, Northern Sinfonia Of England, Richard Hickox, Richard Hickox Salut D'amour Op. 12  
Itzhak Perlman, Itzhak Perlman Salut D'amour, Op.12  
Edward Elgar Salut d'Amour Op.12  
London Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra Salut D'amour In E Major Op.12 (사랑의 인사)  
가사 수정 / 삭제

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.