Kimi No Toriko

Rizky Ayuba
등록자 : 민영(가슴으로 듣는 라이브 음악)


Ki minno tori ko ni natte
키미노 토리코니 낫테
Shimae ba kitto
시마에바킷토
Kono atsu wa jyujitsu
코노아츠와 주지츠
Suru no motto
스루노 모토
Uwasa no dori-min
우와사노 드리밍
Ga-wu surenaide
가- 우스레나이데

Demo kimochi wo tsutaete shimaeba itsuka
데모 기모치오 츠타에테 시마에바 이츠카
Kono yume wa samete shimae darau na
고노 유메와 사메테 시마에다라우나
Aoi kage ga
아오이 카게가
Yureru machikato
유레루 마치가토
Kimi no to kimi no tori ko ni natte shimae ba kitto
키미노 토 키미노 토리코니 낫테 시마에바킷토
Kono atsu wa jyujitsu suru no motto
고노 아츠와 쥬지츠 스루노못또
Uwasa no dori-min
우와사노 드리밍
Ga-wu surenaide
가- 우스레나이데
Demo kimochi wo tsutaete shimaeba itsuka
데모 키모치오 츠타에테 시마에바 이츠카
Kono yume wa samete shimae darau na
고노 유메와 사메테 시마에다라우나
Aoi kage ga
아오이 가케가
Yureru machikato
유레루 마치가토
Ki minno tori ko ni natte
키미노 토리코니 낫테
Shimae ba kitto
시마에바 킷토

Kono atsu wa jyujitsu
고노 아츠와 쥬지츠
Suru no motto
스루노 못또
Uwasa no dori-min
우와사노 드리밍
Ga-wu surenaide
가- 우스레나이데

Demo kimochi wo tsutaete shimaeba itsuka
데모 기모치오 츠타에테시마에바 이츠카
Kono yume wa samete shimae darau na
고노 유메와 사메테 시마에다라우나
Aoi kage ga
아오이 가케가
Yureru machikato
유레루 마치가토
Kimi no to kimi no tori ko ni natte shimae ba kitto
키미노 토 키미노 토리코니낫테 시마에바킷토
Kono atsu wa jyujitsu suru no motto
고노 아츠와 쥬지츠 스루노모토

Uwasa no dori-min
우와사노 드리밍
Ga-wu surenaide
가- 우스레나이데

Demo kimochi wo tsutaete shimaeba itsuka
데모 기모치오 츠타에테 시마에바이츠카
Kono yume wa samete shimae darau na
코노 유메와 사메테 시마에다라우나
Aoi kage ga
아오이 카게가
Yureru machikato
유레루 마치카토

Ki minno tori ko ni natte
키미노 토리코니 낫테
Shimae ba kitto
시마에바 킷토
Kono atsu wa jyujitsu
고노 아츠와 쥬지츠
Suru no motto
스루노못토
Uwasa no dori-min
우와사노 드리밍
Ga-wu surenaide
가- 우스레나이데

Demo kimochi wo tsutaete shimaeba itsuka
데모 기모치오 츠타에테 시마에바 이츠카
Kono yume wa samete shimae darau na
고노 유메와 사메테 시마에다라우나
Aoi kage ga
아오이 카게가
Yureru machikato
유레루 마치카토

관련 가사

가수 노래제목  
Kiroro kimi no koe  
Pizzicato Five Funky Love Child - Jap  
ZARD kimi ga inai  
Unknown kimi ni smaile  
The Gazette Regret  
SCANDAL Sono Toki, Sekai Wa Kimi Darake No Rain  
Alice Nine Jewels  
Gackt U+K  
Lareine Pink no Kasa  
CHAGE&ASKA 시작은 언제나 비  
가사 수정 / 삭제

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.