A≫C³¿¬°¡

A¶Ac±C


00-39
지난~밤-- 꿈속-에서-- 찾-아간-- 고향---
금수-산-- _산새소~리__ _구슬_프-구나---
변~함-없~는--- 비봉-산~은--- 내마음알---겠지____
한벽~루-- 팔영~루__ _물속에 _잠__겼네/---
용궁-으로-- 변해버~린//--- 내-고향-청~~풍//---
/황-석나-루터. 뱃사~공__ 어디-로--~ 갔소---
/정-든고-향--- 잃어버~린__ 청풍--사--람들----
갈~곳이없-구-나--
***********************************
03-06
용궁-으로-- 변해버~린//-- 내-고향-청~~풍//--
/북-진나-루터. 뱃사~공__ 어디-로--~ 갔소---
/정-든고-향--- 두고떠~난__ 청풍--사--람아-----
오~늘도불-러본~다__ 청-~풍연-가-를__
눈/물로 불-러본~다--- 청~풍연~/-가를 ---

그외 검색된 가사들

가수 노래제목  
°æA½¾C A≫C³¿¬°¡(A¶Ac±CMR)  
¾ÆAIA? CI·c³¡  
´c½A¿¡°O °C³×´A ´a¿a 82¹øAoA¡CA  
AUAu°A Aº C³°æ ´aAiAI ³OA𺰠 
AUAu°A Aº C³°æ ¼O½ECN ±A±YAo  
AUAu°A Aº C³°æ ±×·¡¼­ ±×·¨´ø°A¾ß (Acoustic Ve  
A¤Ac¿i ´≪AU¿i  
AC/DC T.N.T.  
AC/DC C.O.D.  
AC/DC Let's Get It Up  
ac/dc Go Down  
태르마노 AC  
Taerrmano AC  
A¤Ac¿i AI·²°A¸e  
JS A±Ac ¼­¸¥..±×¹≪·Æ  
AC/DC Come And Get It  
ac/dc T.N.T.  
±eμ¿¿i A¸Ac  
AC/DC Come And Get It  

관련 가사

가수 노래제목  
¿øÆYA¡ (One Punch) ≫c¶÷AC ¸¶A½  
°æA½¾C A≫C³¿¬°¡(A¶Ac±CMR)  
AA¾Æ¼­CI´A¹eμa ´c½A¸¸AC BGM  
AI¼o ³≫°¡½¿¿¡≫c´A≫c¶÷  
¾c¿a¼· ¿O ¸ð¸£´I  
¾c¿a¼· ±× ≫c¶÷A≫ ¾Æ²¸¿a  
A±°C μu CNAU¸¸  
A±°C AU¼®A³·³  
A±°C ¿A´AAº Rainy Day  
¿A¼C CI´AAI AØ ≫c¶u  
가사 수정 / 삭제

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.